Tjenester

Voll Lunde Maskin AS kan tilby følgende tjenester:

  • Alle typer gravearbeider og masseforflytting
  • Transport oppdrag med tippbilar og maskinsemi
  • Natursteinsmuring
  • Levering av dei fleste typar massar frå eige grustak
  • Levering av murstein, plastringsstein, kult 20 -120, veggrus 0 -32 og andre massar frå steinbrudd.
  • Conteinerutleige og transport
  • Verkstad der me utfører sveise og reprasjonsarbeider